gia 1
gia 2

Dịch vụ thành lập công ty 0 vnđ - Điện Thoại : 0906 849 686

thành lập công ty dịch vụ kế toán ƯU ĐÃI NĂM  2022
- Miễn phí dịch vụ thành lập công ty khi sử dụng dịch vụ khai báo thuế, kế toán năm 2022

I. THÀNH LẬP CÔNG TY   thành lập công ty dịch vụ kế toán

A. GPKD + MST + Con dấu    Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn đặt tên, ngành, vốn điều lệ, …
- Soạn hồ sơ thành lập công ty
- Đăng ký xin cấp GPKD, MST, XNK
- Khắc con dấu tròn công ty (thành lập công ty)
  4 ngày
- 3 ngày có GPKD
- 1 ngày có dấu tròn
0 VNĐ


Tổng Phí : 750.000 VNĐ
750.000 VNĐ gồm:
- Phí Đăng ký : 200.000đ
- Phí đăng báo : 100.000đ
- Phí con dấu: 450.000đ
B. GPKD + MST + Con dấu + ĐK thuế ban đầu
            
Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
-  Đăng ký thuế lần đầu tại cơ quan thuế
- Thay mặt KH đăng ký hóa đơn điện tử
- Đăng ký phát hành hóa đơn
2-3  ngày 300 VNĐ

Tổng Phí :1.050.000 VNĐ
750.000 VNĐ gồm:
- Phí Đăng ký : 200.000đ
- Phí đăng báo : 100.000đ
- Phí con dấu: 450.000đ
C.  DỊCH VỤ TRỌN GÓI (A -Z) 
      3.100.000 vnđ --> 2.900.000
      ( Cam kết không phát sinh ) 
Thời gian làm việc Phí dịch vụ  Lệ phí nhà nước
- Tư vấn đặt tên, ngành, vốn điều lệ, …
- Soạn hồ sơ thành lập công ty
- Đăng ký xin cấp GPKD, MST, XNK
- Khắc con dấu tròn công ty (thành lập công ty)
Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu 
- Đăng ký thuế lần đầu tại cơ quan thuế
- Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
- Hướng dẫn Mở tài khoản ngân hàng cho c.ty
- Bảng hiêu công ty 
- Chữ ký số ( token ) sửa dụng 12 tháng
5 -7  ngày
300.000 VNĐ

Tổng Phí :2.750.000 VNĐ


 
2.450.000 VNĐ gồm:
- Phí ĐK : 200.000 VNĐ
- Phí đăng báo:100.000 VNĐ
- Phí con dấu: 450.000 VNĐ
- Chữ ký số : 1.500.000 VNĐ
- Bảng hiệu : 200.000  VNĐ

 
 
II. THAY ĐỔI ĐKKD 
A. Thay đổi nội dung ĐKKD  Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Tên công ty
- Địa chỉ trụ sở chính
- Ngành nghề kinh doanh
- Người đại diện theo pháp luật
- Thông tin trên giấy CNĐKKD

- Thay thành viên, cổ đông sáng lập
- Tăng, giảm vốn điều lệ công ty
4 ngày 450.000 VNĐ


Tổng Phí :750.000 VNĐ
300.000 VNĐ gồm:
- Phí ĐK : 200.000đ
- Phí đăng 100.000đ
- Phí con dấu: 450.000đ
( nếu có )
B. Thay đổi cơ cấu góp vốn   Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước

- Chuyển đổi :
  DNTN => Công ty TNHH
  Công ty TNHH 1TV=>Công ty TNHH 2TV
  Công ty TNHH 2TV=>Công ty TNHH 1TV
  Công ty TNHH => Công ty Cổ phẩn

  Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH 1TV
5 ngày 700.000 VNĐ


Tổng Phí :1.000.000 VNĐ
300.000 VNĐ gồm:
- Phí ĐK : 200.000đ
- Phí đăng 100.000đ
- Phí con dấu: 450.000đ
( nếu có )
C. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD
 
Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, hư hỏng 3 ngày 400.000 VNĐ
Tổng Phí :500.000 VNĐ
- Phí ĐK : 100.000 VNĐ
D. Thành lập chi nhánh, VPĐD 
 
Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Thành lập văn phòng đại diện công ty
- Thành lập chi nhánh công ty
4 ngày 500.000 VNĐ
Tổng Phí :600.000 VNĐ
- Phí ĐK : 100.000 VNĐ
E. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Tư vấn giải thể công ty , chấm dứt HĐ
- Trả giấy phép kinh doanh của công ty
- Trả con dấu tròn
- Xin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
- Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty
7 ngày 700.000 VNĐ


Tổng Phí :700.000 VNĐ
 
F. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Thành lập công ty
- Thành lập văn phòng đại diện
- Thành lập chi nhánh
- Thay đổi nội dung ĐKKD: vốn, ngành, tên công ty, địa chỉ….
15 - 30 ngày liên hệ, báo giá cụ thể  
 

III. DỊCH VỤ KẾ TOÁN : 

A. Dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hàng tháng) Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Dịch vụ kế toán: Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
Dịch vụ kế toán: Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
Dịch vụ kế toán: Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
Dịch vụ kế toán: Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (dịch vụ kế toán)
Hàng Tháng – Quý 400.000 vnd/tháng  
B. Dịch vụ kế toán trọn gói (BCT + sổ sách kế toán) Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
Dịch vụ kế toán : Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
Dịch vụ kế toán : Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
- Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
- Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
- Lập phiếu thu - chi - xuất - nhập kho
- Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
- Lập báo cáo tài chính cuối năm
Dịch vụ kế toán : Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
Dịch vụ kế toán : Lập quyết toán hóa đơn cuối năm
Dịch vụ kế toán : Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế ( dịch vụ kế toán trọn gói )
Hàng Tháng – Quý – Năm 800.000 vnd/tháng  
C. Đăng ký lao động, thang lương, bảo hiểm Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm
- Khai trình lao động
- Đăng ký Thang lương - Phụ cấp
- Đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN
15 ngày 1.500.000 vnd  
 
 

IV. DỊCH VỤ KHÁC 
A. Đăng ký logo - nhãn hiệu độc quyền Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Tư vấn, kiểm tra logo - nhãn hiệu
- Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ
- Đăng ký bảo hộ độc quyền
3 ngày 1.000.000 vnd 1.000.000đ
B. Đăng ký mã vạch Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp mã số mã vạch
- Lập danh sách sản phẩm

- Đăng ký xin cấp mã số mã vạch
5 ngày 1.500.000 vnd
- Mã 7 số: 2.000.000đ
- Mã 8 số: 2.000.000đ
- Mã 9 số: 1.500.000đ
- Mã 10 số:1.500.000đ
C. Test chỉ tiêu chất lượng – Công bố tiêu chuẩn chất lượng – Vệ sinh, an toàn thực phẩm Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ Phí Nhà nước
- Đăng ký test chỉ tiêu chất lượng sản phẩm 10 ngày 2.000.000 vnd Tùy chỉ tiêu và sản phẩm
- Công bố tiêu chuẩn chất lượng 30 ngày 5.000.000 vnd Tùy theo sản phẩm
- Đăng ký vệ sinh, an toàn thực phẩm 30 ngày 7.000.000 vnd Tùy theo sản phẩm

Về chúng tôi

Bạn đang có dự định khởi nghiệp, bạn đang muốn thành lập công ty tại TP Hồ Chí Minh để hoà nhập môi trường kinh doanh năng động cũng như cơ hội tìm kiếm đối tác đầy tiềm năng. Bạn còn mông lung về các thủ tục hành chính rắc rối. Bạn đang phân vân lựa chọn loại hình cho doanh nghiệp, lựa chọn tên cho công ty… Bạn không phải lo lắng nhiều. Hiện nay có các đơn vị dịch vụ thành lập công ty trọn gói sẽ giúp bạn hoàn tất các thủ tục.
Công ty TNHH Dịch Vụ thương mại Lê Nguyễn là một trong những công ty uy tín mà bạn có thể lự chọn này ..
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay161
  • Tháng hiện tại9,717
  • Tổng lượt truy cập2,461,795
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây